Home » » KISI-KISI SOAL UAS GANJIL KLS XI DESEMBER 2016

KISI-KISI SOAL UAS GANJIL KLS XI DESEMBER 2016

Written By Murtaqie Iman on Jumat, 18 November 2016 | Jumat, November 18, 2016KISI-KISI PENULISAN SOAL SEMESTER GANJIL
PAI KELAS XI SPK 2016 / 2017

Nama Sekolah           : SMK N 1 Kebumen                                  JumlahSoal    : 45
Mata Pelajaran          : PAI DAN BUDI PEKERTI                      Bentuk Soal   : 40 dan 5
Kurikulum                 : PAI DAN BUDI PEKERTI  2013              Penyusun       : ImanMurtaqie S.Pd.I
Alokasi Waktu           : 90 menit

No.
KD

KLS/SMT
Materi
Pokok
Indikator
Soal
No
Soal
01


02
03


04

3.9 Memahami pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah.

 
3.3 Memahami makna iman kepada Kitab-kitab Allah SWT.

 
3.10 Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah
  
3.11 Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan.


XI / 3
9. Pelaksanaan tatacara penyelenggaraan jenazah

3. Iman kepada Kitab-kitab Allah swt
10. Pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat11. Perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan
Hidup nyaman dengan prilaku Jujur
1.       Dapat Menjelaskan Tatacara Sholat Jenazah
2.      Dapat Mengartikan Ayat
3.      Dapat Menjelaskan Ketentuan Dalam Mensucikan Jenazah
4.      Dapat Menjelaskan Ketentuan Pengurusan Jenazah
5.      Dapat Menjelaskan Cara Perawatan Jenazah
6.      Dapat Mengartikan Do’a
7.      Sikap Terhadap Budaya Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat Islam Dan Contohnya
8.      Dapat menyebut do’a
9.      Dapat menyebut isi perintah dalam ayat
10.  Paham bacaan sholat jenazah
11.  Larangan yang berkaitan dengan kuburan
12.  Tatacara penguburan
13.  Kesamaan ajaran kitab Allah
14.  Menjelaskan Nabi yang menerima Suhuf sesuai dengan ayat
15.  Menyebut isi kitab Taurat
16.  Menyebut komponen kitab Taurat
17.  Menjelaskan isi ayat
18.  Menjelaskan pengertian Zabur
19.  Menjelaskan syari’at Nabi Daud
20.  Menjelaskan versi penulisan injil
21.  Fungsi Al Qur’an sesuai ayat
22.  Seluk beluk kitab Al Qur’an
23.  Menyebut perbedaan suhuf
24.  Menyebut isi Zabur
25.  Menjelaskan rukun khutbah
26.  Bacaan khutbah
27.  Menyebut etika tabligh
28.  Menyebut pandangan Islam terhadap penggunaan tekhnologi untuk dakwah
29.  Menyebut metodologi dakwah
30.  Paham muqodimah khutbah
31.  Menyebut penyebab kemunduran peradaban Islam
32.  Kaitan AlQur’an dengan ilmu
33.  Penyebab kemajuan Islam
34.  Menyebut tokoh ilmuan muslim
35.  Periodesasi sejarah Islam
36.  Kitab karya tokoh muslim
37.  Dapat mengartikan kata dalam hadits
38.  Memahami hadits
39.  Menterjemahkan Hadits
1

3
4


5


6

7,8

9,10


11
12

21
37

38
13
14


15
16

17
18

19

20

31
39,40
Issy 1
Issy 2
22
23
24
25


36

Issy 4
26


27

28,is5
 29, 30

34
35
32

33
Issy 3

Norma penilaian :
Pilihan ganda             : Nilai maksimal 60
Issy                              : Nilai maksimal 40
Share this article :

Posting Komentar