Categories

Followers

Latest Post

DAFTAR NAMA YANG SUDAH MENYERAHKAN TUGAS

Written By Murtaqie Iman on Selasa, 16 Desember 2014 | Selasa, Desember 16, 2014


DAFTAR NAMA YANG TELAH MENGUMPULKAN TUGASNO NAMA KELAS
NO NAMA KELAS
ABSEN
ABSEN
1 Akhadirotun Maesaroh XI A1
4 Apriyani Khotijah  XI A3
4 Bela Refanda Haryono XI A1
5 Ari Mutmainah  XI A3
5 Desi Rohmawati XI A1
7 Barokatun Sa'diyah  XI A3
6 Dwi Lestari XI A1
8 Dede Faridatus S  XI A3
10 Endang Lestari XI A1
10 Diah Cahyani  XI A3
11 Enjelina Noviyanti XI A1
11 Diana Eka P  XI A3
12 Erlis Susanti XI A1
12 Dianah Farahiyah  XI A3
14 Fifi Salasatun XI A1
13 Dina Maulida  XI A3
15 Haifa Khairunnisa XI A1
14 Dwi Wahyuni  XI A3
16 Juarti XI A1
15 Eni Agustiana  XI A3
17 Lailaturrahmah XI A1
16 Faridatun Husna  XI A3
20 Mei Nurachmah XI A1
17 Fatma Lestari A  XI A3
23 Nita Ratnasari XI A1
18 Fina Tri Lestari  XI A3
24 Nopi Indriyani XI A1
20 Helga Irfianda  XI A3
25 Novi Rizki Utami XI A1
21 Ika Wadratun Nisa  XI A3
27 Nurul Aulia XI A1
23 Infi Hartinah  XI A3
28 Nurur Karomah XI A1
24 Isma Liza Al Fun  XI A3
36 Siti Muflichah XI A1
26 Krismaningsih  XI A3
  Lisa Anggraeni XI A1
27 Lita Fiani  XI A3
1 Annisa Mutiara XI A2
28 Mei Refiani  XI A3
3 Asrichatun XI A2
30 Nur Anisa  XI A3
4 Atika Nur Rahmi XI A2
32 Pawit Khoerodiyati  XI A3
6 Defi Febrianti XI A2
33 Rifkiyatun Nangimah  XI A3
7 Dian Pangestuti XI A2
34 Rini Sulistiowati  XI A3
8 Dini Wahyu Widarti XI A2
36 Sofia Mahabah  XI A3
9 Eri Rahmawati XI A2
37 Tri mahfiatun  XI A3
10 Erni Kusnia XI A2
40 Yuli Puji U  XI A3
12 Fajriyatul Azkiyah XI A2
1 Alina Rosaria Sari XI A4
13 Fidiana XI A2
6 Dwi Desiani XI A4
15 Hanady Afiani XI A2
10 Elisa Oktofiani XI A4
17 Kiki Kurniasih XI A2
11 Endah Wulandari XI A4
18 Lisa Oktiana Sari XI A2
12 Efi Puji L XI A4
19 Mu'asaroh XI A2
13 Fela Fibriyani XI A4
20 Mulida Subekti XI A2
15 Hidayatun XI A4
25 Okta Fuadiyah XI A2
17 Irmayanti XI A4
26 Puji Lestari XI A2
19 Laili Mukaromah XI A4
29 Rani Desiana XI A2
21 Mulki Hasanah XI A4
30 Rida Sartika XI A2
22 Muslichah XI A4
31 Silfi Rahayu XI A2
24 Naili Komariyah XI A4
32 Siti Khotijah XI A2
26 Nur Aida Riyana XI A4
33 Siti Lailatus Soimah XI A2
27 Nur Hidayah XI A4
34 Nur Isnaeni XI A2
28 Ragil  Dani S XI A4
34 Siti Lailiyah XI A2
29 Ricki Rosita D XI A4
35 Sri Rahayu Dwi N XI A2
30 Rina Dwi A XI A4
37 Steviana Ayusari XI A2
31 Rofingah XI A4
38 Yosi Windari XI A2
34 Sulasih W XI A4
  Yulianti XI A2
36 Tri Wahyuni XI A4
9 Ika Purnama Sari XI B1
37 Uswatul Hasanah XI A4
12 Lilis Kholisoh XI B1
38 Fera Dwi S XI A4
19 Murniati XI B1
39 Wiji Astuti XI A4
23 Nur Azmah XI B1
  Inarotut Darijat XI A4
24 Nuri Darmayanti XI B1
1 Agustina W XI C1
26 Rahmah'Azizah XI B1
2 Firli Silvia A XI C1
28 Rani Islamiyati XI B1
2 Alda Nawa Kartika XI C1
32 Simatul Fatiroh XI B1
3 Alma Aprianingsih XI C1
35 Subutul Al Faizah XI B1
5 Desi Yuniarsih XI C1
36 Suhria Munawaroh XI B1
7 Dewi Wijayanti XI C1
39 Fina Alfiani XI B1
8 Dika Awaliayanti XI C1
39 Tia Maryani XI B1
9 Eka Ani S XI C1
2 Anisatun Alfian XI B2
11 Elfa Yuniar R XI C1
5 Defi Nur Indah XI B2
12 Fifi Lestari Ningsih XI C1
8 Eka Nofiawati XI B2
15 Hikmah Nur Fadilah XI C1
11 Ifa Selfiana XI B2
18 Indana Zulfa XI C1
12 Ike Nurjanah XI B2
19 Ismi Febriana XI C1
13 Irma Indriani XI B2
20 Krotul Angyun XI C1
14 Ita Mariani XI B2
21 Monita Febiana XI C1
15 Khomsatun I XI B2
23 Nur Cahyati XI C1
16 Khusnul Khotimah XI B2
24 Nur Fitriani XI C1
17 Linda Apriliyani XI B2
25 Okta Fiani S XI C1
19 Lutfi Anggraeni XI B2
26 Ratih Muliana XI C1
29 Rini Muasarofah XI B2
27 Regina A XI C1
32 Siti Ilmas Ainul M XI B2
28 Rina Asfiati XI C1
37 Widarti XI B2
29 Rizki Wiji U XI C1
1 Afni Fadilah XI C2
30 Safira Setyo Yuni XI C1
2 Ari Rofikoh XI C2
31 Sarwo Indah Mei XI C1
3 Cahya Ayu L XI C2
32 Siska Febrianti XI C1
4 Dwi Fajar F XI C2
34 Siti Nur A XI C1
5 Eka Rohayati W XI C2
35 Siti Robingah XI C1
6 Elin Oktaviani XI C2
36 Siti Soikoh XI C1
8 Erina Alfiani XI C2
37 Titi Kurniasih XI C1
9 Erni Martiyani XI C2
38 Fitri D XI C1
10 Fina Ayu L XI C2
39 Zakiya Saputri XI C1
11 Fitrianingsih XI C2
  Hilda Kirana P XI C1
12 Hapy Anggraeni XI C2
  Indah R XI C1
15 Indah Khoerunnisa XI C2
3 Cahaya Gita Saputri XI D1
16 Indah Retno A XI C2
4 Desiana Nurul XI D1
17 Indri Saraswati XI C2
6 Dini Al Gifari XI D1
18 Intan Mei XI C2
9 Eka Muriasih XI D1
19 Juniar Bintang L XI C2
10 Eka Novi Astuti XI D1
20 Karlina XI C2
13 Herdian Yanar S XI D1
21 Laelatul Mubarokah XI C2
14 Kartika Aprilia H XI D1
22 Laili Yuntafingah XI C2
15 Kuriasari XI D1
24 Novi Krisdiantika XI C2
16 Laelatul Makrifah XI D1
27 Regita Aditiya P XI C2
17 Lambang A R XI D1
29 Rizki Noviani XI C2
20 Novika S XI D1
30 Sarah Mutianingrum XI C2
22 Retno Maningsih XI D1
31 Selfi Ayu O XI C2
25 Riska Febriani XI D1
32 Siti Annisa XI C2
28 Siti Khotmawati XI D1
33 Siti Makrifatul XI C2
30 Teguh Prastowo XI D1
34 Sri Hartini XI C2
31 Utari XI D1
35 Suci A XI C2
32 Wahyuni Lufitasari XI D1
36 Suni Khasanatunniah XI C2
33 Widiasih XI D1
37 Tresna Anggi S XI C2
3 Aknis Sapriyani XI D2
38 Umi Salamah XI C2
4 Amelia Intan XI D2
39 Widiyawati B XI C2
5 Anisa Riski XI D2
  Paryanti XI C2
7 Arum Adriani XI D2
  Eluh Hana L XI C2
8 Defi Nefiana S XI D2
  Lisa Andiani XI C2
9 Dewi Amalia XI D2
  Hestiana XI C2
10 Dika Febriyanti XI D2
2 Afit Nur Hanifah XI E1
11 Eli Safitri XI D2
3 Anis Mulyaningsih XI E1
12 Ganesa Bintang XI D2
4 Zidni Sika A XI E1
13 Hairunnisa XI D2
5 Dewi Indri L XI E1
14 Hani Umu F XI D2
6 Dian Priharyani XI E1
16 Lukman M XI D2
7 Dwi Rahayu XI E1
17 Lulu M XI D2
8 Diana S XI E1
18 Mariska Dwi A XI D2
9 Dzudea P XI E1
19 Musarofah XI D2
10 Enab R XI E1
20 Nur Rohmah XI D2
11 Endang Atika W XI E1
21 Putri Rahayuningsih XI D2
12 Fikri Sofianti XI E1
24 Rizki Nygraheni XI D2
13 Iin Inrawati XI E1
25 Rizki Karimatul B XI D2
14 Isna Bahriyani XI E1
26 Rosita Fitriati XI D2
15 Kristiani XI E1
27 Sari Indiani XI D2
16 Latifah XI E1
29 Siti Nur H XI D2
17 Muthoharoh XI E1
30 Slamet A XI D2
18 Nainayatus S XI E1
31 Sri Rahayu P XI D2
19 Nani Sulistiowati XI E1
32 Titi Murdiasih XI D2
21 Nisa Makrifah XI E1
33 Ulfa Rohmani XI D2
22 Nofita Utfiani XI E1
36 Sun Rahayu S XI D2
23 Ratih Setianingsih XI E1
1 Afi Nur Rahmawati XI E2
24 Reni Dwi N XI E1
2 Ameilia P XI E2
25 Rina Rahmawati XI E1
3 Amrina M XI E2
26 Rizki Nur A XI E1
4 Andaeni XI E2
27 Septi Aulia H XI E1
5 Anif Robyandi H XI E2
29 Shinta S XI E1
6 Ayu Silfia XI E2
30 Siti Istikomah XI E1
7 Ayu Susanti XI E2
32 Siti Uswatun H XI E1
10 Desi Tri M XI E2
33 Suningsih XI E1
11 Devi T XI E2
34 Tari Handayani XI E1
12 Dewi Puji A XI E2
35 Tri Wahyuningsih XI E1
14 Efa Oktfita R XI E2
TIDAK ADA NAMA KELAS
15 Endah S XI E2
3 Atik Tri Astuti

16 Lestari P XI E2
40 Wina Dwi Agustin

20 Moh Afif F XI E2
21 Mukaromatul U XI E2
NB : Bagi yang sudah mengumpulkan akan tetapi
22 Nila H XI E2
Belum tercantum dalam daftar ini harap segera 
23 Nur Septiyanti XI E2
menghubungi guru mapel PAI hari rabu, 17 Des
27 Rizki Ardana XI E2
2014 di tunggu sampai pukul 11. 00 WIB

28 Septiani XI E2
29 Siti Fatonatus S XI E2
30 Siti Khaerunnisa XI E2
31 Siti Kholifah XI E2
32 Siti Nasiroh XI E2
35 Yusfika Diah P XI E2Daftar Nama Remidi ulangan harian PAI kls XI MM

Written By Murtaqie Iman on Sabtu, 13 Desember 2014 | Sabtu, Desember 13, 2014

Berikut ini nama- nama yang harus mengerjakan tugas remidi :
 1. Afit Rahmawati
 2. Ameilia Pratiwi
 3. Amrina Muftinisa
 4. Anif Robyandi
 5. Desi Tri Mawarni
 6. Devi Tri Yani
 7. Dewi Puji Astuti
 8. Efa Okvita
 9. Endah Setya Wati
 10. Lestari Pamuji
 11. Mukaromatul Ulum
 12. Nila Hasanatunnisa
 13. Nur Septiyani
 14. Nursuliah
 15. Rizki Ardana
 16. Septiyani
 17. Siti Fathonatus Sitah
 18. Siti Khoerunnisa
 19. Siti kholifah
 20. Siti Nasiroh
 21. Yusfika Diah Pramesti
Khusus untuk Kelas XI MM 1 yang TIDAK REMIDI adalah :
 1. Adinda bintang
 2. Nelly Maulida
 3. Septi Riyo
 4. Siti Muldiatun
 5. Ulvia Nur Azizah
Ketentuan remidi sama dengan untuk kls Ak, AP, TN dab RPL, silahkan baca pada Pengumuman daftar remedi kelas tersebut di blog ini.

Daftar Remidi untuk kelas XI MM

Written By Murtaqie Iman on Jumat, 12 Desember 2014 | Jumat, Desember 12, 2014

Remidi Kls XI Multimedia 1 :
 1. siti istikomah
Remidi Kls XI Multimedia 2 :
 1. amrina m
 2. andaeni
 3. ayu silfia
 4. ayu susanti
 5. dewi puji astuti
 6. muhammad afif
 7. nila  h
 8. siti khoerunnisa
Ketentuan :
 1. Bagi mereka yang remidi wajib membuat ringkasan materi PAI Kls XI semester ganjil sebanyak 3 bab ( boleh dari bab 1 sampai bab 3 atau bab  4  sanpai bab 6 ) sebanyak minimal 3 lembar kertas HVS dengan ketentuan besar huruf 11, jarak baris 1,15, batas kertas atas, bawah, kanan, kiri 2 cm
 2. Antar teman isi  boleh sama tapi kalimat harus berbeda
 3. Tidak boleh hasil download atau copy dari sumber manapun, harus diketik sendiri
 4. dikumpulkan paling lambat tanggal 16 Desember 2014 pukul 11.00 WIB
 5. Ditulis di kanan atas nama, prodikel, kls dan nomor urut
 6. Berlaku juga bagi mereka yang tidak ikut tes, ( ditulis di atas " belum ikut tes " )

Daftar Remidi PAI Kls XI 2014 Semester ganjilDAFTAR SISWA REMIDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI
UNTUK PRODIKEL AKUNTANSI, ADMINISTRASI PERKANTORAN, TATA NIAGA DAN RPL
NAMA
KLS
NAMA
ULANGAN HARIAN
REMIDI TES
Desi Rohmawati
Erlis Susanti
Nopi Indriyanti
Novia Rizki Utami
Nurul karomah
Barokatun s
Diah cahyani
Diana eka p
Dianah f
Helga  i
Ika wardatun
Infi   h
Lita  v
Mei refiyani
Nur anisah
Rini sulistiyowati
Yuli puji utami
Rina dwi a
Sulasih w.p.l
Tri wahyuni
Nur azmah
Nuri darmayanti
Anisatun alfiani
Defi nur
Eka novia wati
Ifa selfiana
Irma indriani
Ita maryani
Khusnul khotimah
Lutfi anggraeni
( Untuk TN 1, Yang tidak remidi ) :
Atiko
Dewi nur
Eka ani


A1
A1
A1
A1
A1
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A4
A4
A4
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

Elisnawati
Gita casanova
Hilda kirana
Kurotul a
Monita
Najmi
Siti fajriyah
( Untuk TN2, yang tidak remidi ) :
Fina ayu lestari
Fitriyaningsih
Ida rohyani
Lisa andriani
Reka rizki
Yeni f
Yang masih remidi klh RPL 1 :
Cahya gita
Dini a
Eka novi
Nofika sari
Riska f
Teguh prastowo
Utari
Wayuni  L
Yang Remidi RPL 2 :
Amelia I
Defi   n
Dewi  a
Dika  f
Ganesha   b
Hairunnisa
Lukman  s
Lulu  m
Mariska  dwi
Sari indriyani
Zun rahayu

Ak1 No Absen : 1; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 27; 28; 36;
Ak2 No Absen : 1; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 26; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 40
Ak3 No Absen : 4; 5; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 24; 26; 28; 30; 32; 33; 36; 37;
Ak4 No Absen : 1; 3; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 31; 34; 36; 37; 38; 39; 40
AP1 No Absen : 9; 12; 19; 23; 26; 28; 32; 35; 36; 38; 39
AP2 No Absen : 5; 12; 14; 15; 17; 29; 32; 37;
TN1 : 1; 2; 3; 5; 9; 13; 15; 16; 17; 20; 21; 24; 27; 28; 29; 31; 32; 36;
TN2 : 2; 3; 4; 8; 10; 11; 12; 17; 19; 20; 23; 25; 27; 29; 31; 32; 33;
RPL 1 : 3; 4; 5; 6; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 25; 26; 27; 28; 32; 33;
RPL 2 : 3; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 36;  
Ketentua :

 1.   Bagi yang masih remidi salah satu ( tes atau ulangan harian ) wajib membuat ringkasan materi PAI kls XI semester ganjil untuk 3 bab ( bab 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 ) sebanyak minimal  3 lembar HVS, tidak boleh download atau copy dengan ketentuan  jarak baris 1,15 dengan besarnya huruf  11, jarak atas, bawah, kanan, kiri kertas 2 cm
 2.   Ringkasan antar teman,  isi boleh sama tapi kalimat harus beda 
 3.  Untuk yang remidi keduanya harus membuat ringkasan 6 bab ( seluruh materi kls XI semester ganjil ) sebanyak  minimal  5 lembar 
 4. Dipojok kanan atas ditulis nama kelas dan no urut, juga remidi 1 apa 2 atau seluruhnya dan dikumpulkan paling lambat hari selasa tanggal 16 Desember pikul 11.00 WIB 
 5. Untuk kelas Multimedia Pengumuman  menyusul
 6. Berlaku juga untuk yang belum ikut tes ( ketentuan untuk yang belum ikut tes tulis diatas " Belum ikut tes " )